Budowa domu z Inbudo.pl - materiały, firmy, zlecenia, usługi budowlane, remonty

Prawo budowlane

Ustawa deweloperska - już weszła w życie

21 maja 2012

Liczba komentarzy:
392

Ustawa deweloperska - realna ochrona czy jedynie wzrost kosztów dla nabywców lokali mieszkalnych 

lub domów jednorodzinnych?
 
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona w wyniku wydania postanowienia ,,sygnalizacyjnego’’ Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r. (sygn. akt. S 3/10), w którym wskazano na problem braku dostatecznej ochrony nabywców przyszłych lokali w razie upadłości dewelopera, gdy zawierana jest umowa przedwstępna o wybudowanie lokalu i przeniesienie jego własności, a która weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr  232, poz. 1377) regulować będzie zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. 
 
Ustawa ta określa środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, zasady i tryb zawierania umów deweloperskich, obowiązki przedkontraktowe dewelopera,  treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera. Ponadto przepisy tej ustawy stosować będzie się również do umowy, na podstawie której deweloper zobowiąże się do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).
 
Ponadto ustawa ta wprowadza definicje legalne następujących pojęć:
 
> deweloper - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa,  o którym mowa w art. 1, i przeniesienia tego prawa na nabywcę;
 
> lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu;
 
> dom jednorodzinny - dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;
 
> nabywca - osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do przeniesienia na nią prawa, o którym mowa w art. 1, oraz zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
 
> umowa deweloperska - umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
 
> przedsięwzięcie deweloperskie - proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę            w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną;
 
> otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie;
 
> zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1;
 
> trwały nośnik informacji - materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
 
> rozpoczęcie sprzedaży - podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego.
 
Dodatkowo ustawa zobowiąże dewelopera do założenia dla każdego nabywcy bankowego rachunku powierniczego – otwartego lub zamkniętego, a mianowicie co najmniej jednego z następujących środków ochrony:
1)   zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego;
2)   otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej;
3)   otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej; 4)   otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 
Wprowadzone zmiany szczególnie odczują - jak się wydaje - mali deweloperzy, ponieważ oznaczać one będą przede wszystkim konieczność zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych lub kredytu bankowego, a także spełnienia i przestrzegania szeregu obowiązków związanych z umowami, w tym m.in. przygotowania prospektu informacyjnego, w którym zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego. Czy ustawa ta zapewni realną ochronę nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, czy też skutkować będzie jedynie wzrostem kosztów dla tych nabywców, pokaże to na pewno stosowanie przepisów przedmiotowej ustawy w praktyce. 
 
Piotr Pałka
Prawnik
Ekspert portalu Inbudo.pl

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

komentarze: 392

Pozostało 1000 znaków

Komentarze:

Maksym
napisał: 8 lata temu

Ciekawe kto komu zapłacił, żeby małe firmy "zlikwidować" z rynku? Bo dla mnie właśnie to jest kwintesencją tej ustawy.

54x44
vgdewv
napisał: 7 lata temu

bcQkli <a href="http://cnxmqeksovtk.com/">cnxmqeksovtk</a>, [url=http://blijvhjqzifm.com/]blijvhjqzifm[/url], [link=http://vmtskodqpjnl.com/]vmtskodqpjnl[/link], http://piuokveqzzvn.com/

54x44
hermes handbags buy
napisał: 7 lata temu

hermes england website Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
hermes handbags buy http://www.dogs-news.net/hermes-newest-arrival-birkin-tasche-online-9-3.asp

54x44
hermes evelyn
napisał: 7 lata temu

hermes bags designs Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
hermes evelyn http://www.debrugopweg.nl/the-new-styles-of-dark-gray-hermes-bags-handbags.aspx

54x44
replica hermes clutch bag
napisał: 7 lata temu

hermes paketshop greifswalder str Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
replica hermes clutch bag http://panghatsarees.com/replica-hermes-clutch-bag-and-bags-for-valentine.asp

54x44
good fake birkin bag
napisał: 7 lata temu

hermes bags prices chef corpus christi Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
good fake birkin bag http://motivointeractive.com/images/good-fake-birkin-bag-2547.asp

54x44
designer inspired handbags wholesale uk
napisał: 7 lata temu

hermes belt copy Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
designer inspired handbags wholesale uk http://ipe-inc.com/designer-inspired-handbags-wholesale-uk-37.asp

54x44
chocolate hermes bags
napisał: 7 lata temu

hermes bags collection 95 Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
chocolate hermes bags http://www.familienandreassen.dk/images/let-your-chocolate-hermes-bags-handbag-envy-of-all-other.aspx

54x44
christian louboutin red sole
napisał: 7 lata temu

louboutin sale nyc Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
christian louboutin red sole http://systechsolutions.delmonsolutions.com/images/christian-louboutin-peep-toe-pumps.asp

54x44
hermes outlet online store
napisał: 7 lata temu

hermes bags replica 49ers super bowl ring Ustawa deweloperska - już weszła w życie - Budowa domu z inbudo.pl
hermes outlet online store http://idrottsalliansen.nu/hermes-outlet-online-store-price-of-hermes-bag-3630.html

1 2 3 4 5 6 7 39 40 Następna

Inbudo - Interaktywne budowanie

Poleć nas znajomym

Inbudo to największa internetowa Platforma Budowlana w Polsce. Łączymy wykonawców i firmy budowlane z odbiorcami usług budowlanych i remontowych.

dowiedz się więcej »

Nowości i komunikaty

Przyłącz swój sklep do inbudo.pl (2 kwietnia 2013 r.)

W bazie naszych produktów znajduje się juz ponad 60 000 rodzajów najrózniejszego asortymentu z kategorii Dom i Ogród.    Chcesz by Twoje produkty znalazły się w inbudo.pl? To proste!   Jeśli posiadasz skle...

czytaj wszystkie »

Inbudo.pl

Moje konto

Informacje

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.